מוצרים
צור קשר
 
עמוד הבית אודותינו מוצרים הורדת התוכנה שאלות ותשובות צור קשר
אינוויס \ חשבונית - מעקב גרסאות

תוכנה חשבונית - גרסה 1.0.28 הרכבה 14   

תאריך שחרור: 21/12/2009

כללי

-          מתן אפשרות לעדכון מס' עוסק מורשה \ ח.פ. של הלקוחות בכרטיס הלקוח.
   יופיע מס' הח.פ. במסמך עצמו (לדוגמא חשבונית..) עבור מסמכים אשר יופקו לאחר עדכון מס' הח.פ. בכרטיס הלקוח .
 

תוכנה חשבונית - גרסה 1.0.28 הרכבה 11   

תאריך שחרור: 01/07/2009

עדכון מע'מ  

-          בעת פתיחת חברה חדשה המע'מ יעודכן ל-16.5 אחוז

 

תוכנה חשבונית - גרסה 1.0.28 הרכבה 10   

תאריך שחרור: 13/05/2009

עיצוב מסמכים בעת הדפסה

-          המערכת מאפשרת הצגה של מס' הנה'ח של הלקוח בעת הדפסת המסמכים.

 

עדכון כללי – מנגנון הפקת קובץ אחיד

עודכן מס' רישום של התוכנה אישור של תוכנה למס' 00163301:

 

תוכנה חשבונית - גרסה 1.0.28 הרכבה 09   

תאריך שחרור: 13/05/2009

עיצוב מסמכים בשפה האנגלית

-          המערכת תציג את סכום סה'כ המסמך במטבע הזר בנוסף לסכום השקלי

 

עדכון כללי – מנגנון הפקת קובץ אחיד

עודכן מס' רישום של התוכנה אישור של תוכנה למס' 00163301:

 


  

תוכנה חשבונית - גרסה 1.0.28 הרכבה 08   

תאריך שחרור: 03/03/2009


הפקת מסמכים – עדכון מנגנון התראה לגבי הפקת מסמך בחודש חדש

-        סטאטוס קיים:

לאחר מתן ההתראה וקבלת תשובה שלילית של המשתמש (כלומר המשתמש עדיין לא סיים להפיק את המסמכים מאותו סוג לחודש קודם) , המערכת לא אפשרה עוד לשמור את המסמך, כלומר אילצה את המשתמש לצאת מהמסמך המופק ולהקלידו מחדש.

-        סטאטוס חדש:

המשתמש יוכל להמשיך ולשמור את המסמך מחדש ללא צורך יציאתו ממנו.

 

רשימת בנקים נתמכים במערכת – הוספה

-          נוסף סיטי-בנק לרשימה עם קוד 22

 
 


 

תוכנה חשבונית - גרסה 1.0.28 הרכבה 07   

תאריך שחרור: 17/02/2009


הפקת מסמכים – שיפור המנגנון

-        בעת הפקת מסמך מסוג כלשהו בחודש חדש, המערכת תתריע על כך למשתמש ותודיע שלא יהיה ניתן להמשיך ולהפיק מסמכים מסוג זה לחודש הקודם.

-        ז'א אם הופקה חשבונית מס בתאריך 01/02/2009 אזי לא יהיה ניתן עוד להפיק חשבוניות מס לחודש ינואר 2009.


מנגנון הבאת שערי המרה של מטבע חוץ מאתר בנק ישראל – עדכון מנגנון

-          לעתים לאחר קליטת שערי המטבע מאתר בנק ישראל, המערכת לא 'זכרה' שערים אלו בעת הפקת מסמך נוסף באותו תאריך.

-          לאחר בדיקה נמצא שהתנהגות זו התרחשה בעת שהמערכת התעדכנה עם שערי המרה בעלי תאריכי ערך שונים מתאריך ביצוע הבקשה (תאריך הפקת המסמך)

-          לשיפור המנגנון הקיים, נוסף למנגנון ניהול שדה תאריך ערך .

-          כעת , בעת קריאת נתוני המרה אשר תאריך הערך אינו תואם לתאריך הדרישה, המערכת תציג את הנתונים כראוי אך תתריע למשתמש על כך שתאריך הערך שונה מתאריך הדרישה.

 
 


 
תוכנה חשבונית - גרסה 1.0.28 הרכבה 06   

תאריך שחרור: 10/02/2009


מנגנון העברת נתונים לחשבשבת

עדכון מנגנון

-          בעת הקלדת מספר שיק בתקבול בעל 6 ספרות ויותר, מבנה הקובץ שהועבר לחשבשבת נוצר שגוי.

-          לתיקון הבעיה, המערכת תעביר רק את 5 הספרות הימניים של מספר השיק.

-          חשוב: יש לשים לב שלא תהיה התאמה בין מספר התקבול בחשבשבת ובאינוויס לאור העובדה שב אינוויס מנוהלים עד 8 ספרות ובחשבשבת רק 5 ספרות.

 

שיפור למנגנון

-          ע'פ בקשת משתמשים ניתנת האופציה להעביר את החומר לחשבשבת ללא העברת ההפקדות.

-          במסך 'ייצוא נתונים' נוספה האופציה לבחירה אם להעביר את ההפקדות או לא.


 


 

תוכנה חשבונית - גרסה 1.0.28 הרכבה 05   

תאריך שחרור: 17/01/2009


שיפור מודול הדפסת מסמך

-        ע'פ בקשת משתמשים נוספה אפשרות להציג את ה-ח.פ. במסמך , בנוסף לעוסק המורשה (שהוצג עד כה)

-        במסך 'עדכון פרמטרים' נוספה אופציה למשתמש האם ברצונו להציג בנוסף את מספר ה-ח.פ.

-        ה-ח.פ. בהדפסה יוצג רק עבור חברות אשר רשומות כתאגידים (כלומר חברה בע'מ ולא עבור עוסק מורשה)

 
 


 

תוכנה חשבונית - גרסה 1.0.28 הרכבה 04   

תאריך שחרור: 26/11/2008


עדכון  פרמטרים פנימיים בתוכנה

-        עדכון מנוע מסד הנתונים: להאצת פעילות התוכנה

-        עדכון מפתחות של הטבלאות במערכת

-        עדכון מודול התמיכה (אשר באמצעותו נשלחים קריאות של משתמשים) לבדיקה \ טיפול

 
 


 תוכנה חשבונית - גרסה 1.0.28 הרכבה 03   

תאריך שחרור: 19/06/2008


תיקון תקלה בעת הפקת דוח קבצים במבנה אחיד
:

תאור: בעת הפקת הדוח ובו קבלה בה מספר חשבון בנק של השיק היה עולה על  המספר 2,147,483,647 המערכת הייתה מודיע על כשלון הפקת הדוח

סטאטוס: בעיה זו סודרה

 
 


 

תוכנה חשבונית - גרסה 1.0.28 הרכבה 02   

תאריך שחרור: 20/03/2008


שינוי מספר עוסק המורשה עבורו רשומה תוכנת אינוויס.

  

תוכנה חשבונית - גרסה 1.0.28 הרכבה 01   

תאריך שחרור: 30/12/2007


הפקת מבנה קבצים במבנה אחיד
:

-          מנגנון זה נוסף לענות על הדרישה של רשויות המס להפקת קובץ במבנה אחיד ע'פ דרישת רשויות המס.

 

שיפור מנגנון הגיבוי במערכת:

-          לשיפור ממשק המשתמש המערכת תאפשר לבחור בנפרד כונן וספריה בשונה משהיה קיים בגרסאות קודמות.

-          כל גיבוי נשמר באופן אוטומטי בשם שונה מהגיבוי הקודם, כך ניתן לשמור מס' קבצי גיבוי וכן השם עצמו מציין את שם החברה ותאריך הגיבוי.

-          שם הקובץ מוגדר באופן אוטומטי ע'י המערכת ולא ניתן לשינוי, להלן מפורט מבנה שם קובץ הגיבוי:

·         שם הקובץ לדוגמא:  Backup_Inv01_015369699_20071225_131610.bck

·         השם הנ'ל מציין :

1.       Backup – מציין שזהו קובץ גיבוי.

2.       Inv01 – מציין שזהו גיבוי מהחברה הראשונה ברשימת החברות במערכת.

3.       מציין את מס' עוסק מורשה של החברה אליה התבצע הגיבוי 015369699

4.       מציין את תאריך הגיבוי  20071225  אשר מתורגם ל- 25/12/2007

5.       מציין את שעת ביצוע הגיבוי 131610  אשר מתורגם ל-  13:16:10 (שעה 13 , דקות 16 , שניות 10)

 

 


תוכנה חשבונית - גרסה 1.0.27 הרכבה 15   

תאריך שחרור: 26/04/2007


שיפור ממשק משתמש
:

-          בעת סיום הפקת מסמך ע'י F10 המערכת תשאל האם לסיים את הפקת המסמך במקרה ונבחרה אופציה לא לשמור את הנתונים.

 

שיפור מנגנון עבודה עם מטבע חוץ:

-          בעת הפקת מסמך עם מטבע חוץ לתאריך בו לא עודכן שער חליפין ע'י בנק ישראל, המשתמש תתעדכן ע'פ שער החליפין האחרון הזמין.

-          בעת הפקת מסמך לתאריך הנ'ל שוב המערכת תזכור את שע'ח, ע'פ תאריך הערך, וכך המשתמש לא יידרש לייבא את שע'ח החליפין שוב.

 

עדכון מנגנון הדפסת מסמך:

-        ע'פ בקשתם של מס' משתמשים הוגדל הפונט של הכותרת התחתונה במסמך.

 

תיקון תקלה:

תאור: בעת הגדרת מחיר 'ריק' לפריט אשר עבורו קיים מחיר עלות, המערכת כשלה והודיעה הודעת שגיאה.

סטאטוס: בעיה זו סודרה

 

 


תוכנה חשבונית - גרסה 1.0.27 הרכבה 14   
תאריך שחרור: 10/03/2007

כללי:

-          גרסה זו מכילה מס' שינויים במנגנון הקליטה האוטומטי של התוכנה בכדי לענות על דרישה ייחודית.

-          משתמשים אינם נדרשים לעדכן את המערכת מהרכבה 13 להרכבה זו.

 

 


תוכנה חשבונית - גרסה 1.0.27 הרכבה 13   
תאריך שחרור: 28/02/2006


תיקון תקלה
:

תאור: בהרכבה 12 נמצאה בעיה אשר התרחשה במקרים מסוימים בהם המשתמש ניסה למחוק שורה מממסך זיכוי

סטטוס: בעיה זו סודרה

 


  

תוכנה חשבונית - גרסה 1.0.27 הרכבה 12   
תאריך שחרור: 19/02/2006

כללי :

-        (מסך תמיכה) שינוי הפניית שאלות \ תשובות לאתר הבית החדש

-        (מסך תמיכה) מתן אפשרות לשלוח דוא'ל  ישירות לתמיכה
  (מסך תמיכה) ייבוא רשימת לקוחות מחברה אחרת בתוכנת אינוויס – צור קשר לפרטים נוספים

-        (מסך כניסה) לחצן – מה חדש – לחצן המציג מסמך זה

 

הפקת מסמכים באנגלית:

-        מתן אפשרות להפיק מסמכים בשפה האנגלית.

-        נוספו פרטי עסק נוספים במסך פרטי העסק לטובת עדכון שדות אשר ישמשו בעת הפקת המסמכים בשפה האנגלית.

-        בפרטי לקוח נוסף שדה אשר מגדיר את שפת הברירה בעת הפקת מסמכים עבור

-        נוספו שדות מתאימים במסך 'הגדרת פרמטרים' לעדכון הערות קבועות בשפה האנגלית.

-        נוסף שדה מתאים במסך 'הגדרת פרמטרים' לעדכון הערה תחתונה בשפה האנגלית.

 

ניהול כרטסות לקוח:

-          הוספת שדה 'סטטוס' לכרטיס הלקוח

o        גרסה זו מאפשרת להעביר לקוחות אשר אינם עוד בשימוש לסטטוס 'לא פעיל'

o        בעת הפקת מסמך יוצגו רק הלקוחות הפעילים במערכת

o        יהיה ניתן להעביר לסטטוס 'לא פעיל' רק אותם לקוחות אשר יתרת הכרטסת שלהם הינה מאופסת.

-          הוספת שדה 'שפה להדפסה' לכרטיס הלקוח

o        גרסה זו מאפשרת הפקת מסמכים בשפה האנגלית.

o        שדה זה מגדיר את שפת ברירת המחדל בעת הפקת מסמך עבור לקוח זה.

-          הגדלת שדות במסך לשימוש כמפורט להלן:

o        הגדלת שדה שם החברה ל-60 תווים

o        הגדלת איש קשר ל-30 תווים

o        הגדלת שדות טלפון ל-16 תווים לתמיכה בטלפונים של חו'ל

 

ניהול פרטי עסק:

-          הגדלת שם העסק ל-60 תווים

-          הגדלת שדות מספרי הטלפון לתמיכה בטלפונים של חו'ל

-          הוספת לחצן במסך פרטי עסק אשר מאפשר את שדות העסק בעת הפקת מסמכים בשפה האנגלית.

 

ניהול פריטים במערכת:

-        נוסף שדה 'מחיר קנייה \ עלות' של פריט

-        בעת עדכון פריט המערכת מחשבת את הרווח באופן אוטומטי בכל אחד מהמחירונים

-        שופר המסך באמצעות נוסף \ מתעדכן פרטי הפריט במערכת

 

הפקת מסמכים

-          המערכת מציגה רווח באחוזים בעת הכנת המסמך (ע'פ מחיר קנייה \ עלות של הפריטים)

-          בעת המצאות במחיר ליחידה נוספה אפשרות לבחירת מחירון אחר של הפריט שנבחר

-          עודכן מנגנון ייבוא שערי חליפין מאתר בנק ישראל. (כל שהנתונים יהיו בזמינות גבוהה יותר)

-          בעת הפקת המסמך המערכת תציג גם את מספר הפקס של הלקוח במידה וזה קיים

-          בעת שמירת נתוני המסמך נוספו אפשרויות להגדיר:

o        שמירת הערות קבועות:

§         לא לשמור במסמך

§         לשמור את אלו שהוגדרו עבור השפה העברית

§         לשמור את אלו שהוגדרו עבור השפה האנגלית

§         ברירת מחדל תקבע ע'פ שהוגדר בהגדרת פרמטרים

o        הצגת תנאי תשלום:

§         לא להציג

§         להציג תנאי תשלום ע'פ המסמך

§         להציג תאריך אחרון לתשלום

§         ברירת מחדל תקבע ע'פ שהוגדר בהגדרת פרמטרים

-          בעת הדפסת 'מקור' של המסמך נוספו אפשרויות להגדיר:

o        שפה להדפסה:

§         עברית או אנגלית

§         ברירת מחדל ע'פ שהוגדר בכרטיס הלקוח עבורו מופק המסמך

o        יעד להדפסה:

§         המערכת מאפשרת לבחור את המדפסת להדפסת המסמך

§         ברירת מחדל הינה מדפסת ברירת חדל שהוגדרה בתחנה

ביטל מסמכים

-    שיפור תהליכים במערכת בעת הצורך לבטל מסמך.

-    הוספת תמיכה בסוג מסמך חדש 'החזר תקבול' אשר הינו המסמך הנגדי לקבלה.

-    מתן אפשרות לביטול 'כל סוגי המסמכים' בלחיצה בודדת ע'פ המתואר מטה:

o        ביטל חשבונית מס:

§         ניתן לבטל חשבונית מס באמצעות כפתור 'בטל מסמך' בעת עיון במסמך

§         המערכת תדריך את המשתמש בתהליך הביטול

§         המערכת תפיק באופן אוטומטי חשבונית זיכוי לביטול החשבונית מס.

o        ביטול קבלה

§         ניתן לבטל קבלה באמצעות כפתור 'בטל מסמך' בעת עיון במסמך

§         המערכת תדריך את המשתמש בתהליך הביטול

§         המערכת תפיק באופן אוטומטי מסמך 'החזר תקבול' לביטול הקבלה.

o        ביטל חשבונית מס\קבלה

§         ניתן לבטל חשבונית מס קבלה  באמצעות כפתור 'בטל מסמך' בעת עיון במסמך

§         המערכת תדריך את המשתמש בתהליך הביטול

§         המערכת תפיק באופן אוטומטי:

-           חשבונית זיכוי לביטול החיוב בחשבונית מס קבלה

-          החזר תקבול לחיוב כרטיס הלקוח כנגד הזיכוי בחשבונית מס קבלה.

o        נוספה אפשרות לביטול הפקדה :

§         ניתן לבטל הפקדה באמצעות כפתור 'בטל הפקדה' בעת עיון במסמך

§         המערכת תדריך את המשתמש בתהליך הביטול

§         המערכת תשחרר חזרה לסטטוס לא הופקד את כל השקים שהשתתפו בהפקדה .

§         המערכת תחזיר לקופת המזומנים את הסכום המזומן שהוגדר בהפקדה.

 

העתקי מסמכים

-        בעת עיון במסמך אשר בוטל באמצעות מסמך אחר המסך יספק לחצן מתאים לגישה ישירה בעיון במסמך המבטל

-        ניתן לעדכן באופן מכוון את השפה בה מוצג המסמך (עברית \ אנגלית)

 

מנגנון גיבוי

-        המערכת תשמור באופן אוטומטי את תאריך ביצוע הגיבוי האחרון

-        המערכת תתריע בעת יציאה מחברה על הצורך בביצוע גיבוי לנתוני החברה

-        המערכת תתריע בעת יציאה מהתוכנית על הצורך בביצוע גיבוי לנתוני החברה

-        התרעות הנ'ל יתרחשו כל עוד לא בוצע גיבוי לנתוני החברה באותו יום.

 

מודול יצירת פקודות יומן

-          המערכת תציג סוג המסמך החדש במערכת 'החזר תקבול'

-          מודול זה יפיק את הפקודות יומן המתאימות בעת ביצוע ביטול להפקדה

-          מודול זה משמש

o        עיון פעילות בכרטיס לקוח

o        ייצוא פקודות יומן ל-חשבשבת (יצירת קובץ Movein.dat)

 


תוכנה חשבונית - גרסה 1.0.27 הרכבה 10   
תאריך שיחרור: 19/11/2006

סידור תקלות:
- הפקת מסמכים עם מספר שורות - העריכה של המערכת לא הייתה תקינה - בעיה זו סודרה.


 תוכנה חשבונית - גרסה 1.0.27 הרכבה 9   
תאריך שיחרור: 15/11/2006

שיפורים במסך רשימת פריטים :
- נוסף במסך הערה כיצד ניתן להוסיף פריט חדש

סידור תקלות:
- הפקת חשבונית מתוך חשבונית עסקה - המערכת הייתה מפיקה את המסמך כראוי אך לא משאירה אותו פתוח לקישור לקבלה - בעיה זו סודרה.
- הפקת מסמך - בעת הקלדת טקסט בשדה תאור, הטקסט לא היה נשמר אלא אם נלחץ מקש Return במקלדת - בעיה זו סודרה.

 


 תוכנה חשבונית - גרסה 1.0.27 הרכבה 8   
תאריך שיחרור: 08/11/2006

שיפורים בעת הצגת יתרות כרטיסים :
- עודכן אינדקס מסמכים משנה לשיפור משמעותי להצגת פרוט תנועות לקוח
שיפורים בעת הדפסת מסמכים:
- המערכת מאפשרת לשמור את המסמך המודפס כקובץ תמונה מסוג BMP
שיפורים בעת קריאת מסמכים פתוחים:
- הסכומים מוצגים בפורמט מעוצב
שיפורים בעת הוספת פריטים למערכת:
- עודכן מסך חדש בעת הוספת פריט למערכת גם ממסך הפקת מסמכים וגם ממסך רשימת פריטים
סידור תקלות:
- העברת תנועות - המערכת כשלה בעת העברת תנועות בבחירה 'עד תאריך' - בעיה זו סודרה.
- הפקת מסמכים - חשבונית זיכוי לא הייתה מופיעה כמסמך פתוח אל אף שלא קושרה לאף מסמך - בעיה זו סודרה.

 


 תוכנה חשבונית - גרסה 1.0.27 הרכבה 7   
תאריך שיחרור: 16/10/2006

שיפורים בעת קריאת מסמכים פתוחים:
- הרשימות של מסמכים פתוחים וסגורים ממויינים ע'פ תאריך הפקה
- נוסף הסבר במסך על אופן השימוש בו (להקלה על המשתמשים)

סידור תקלות:
- מסך פרוט תנועות לקוח (דוח יתרות) - מסך זה הודיע שגיאה בעת קריאת נתוני לקוח אשר קיימים עבורו העברות ידניות - בעיה זו סודרה.


 תוכנה חשבונית - גרסה 1.0.27 הרכבה 6   
תאריך שיחרור: 12/10/2006

שיפורים בעת הפקת מסמך:
- מאפשר לשמור פריט חדש תוך הזנת המסמך - אינו מחייב הזנת פריט חדש לרשימה בעת שימוש בשדה מק'ט - מאפשר בנוסף לבחירת לקוח מהרשימה, לבחור לקוח מתוך מסך רשימת לקוחות ע'י לחיצה עלך F5 בעת המצאות בשדה רשימת לקוחות במסך הפקת מסמך
- מתריע על חריגת אובליגו בעת הפקת מסמך חדש עבור לקוח שנמצא בחריגת אובליגו

שיפורים בעת הפקת קבלה:
- מאפשר באמצעות לחצן חדש במסך 'הגדרת תשלומים' להגדיר מספר תשלומים בפעולה בודדת

שיפורים במודול לקוחות:
- המערכת מאפשרת לאחסן את כתובת דואר אלקטרוני של הלקוח (בנוסף לכתובת אתר האינטרנט).
- המערכת מאפשרת לפתוח את תוכנת דוא'ל ע'פ המוגדר במחשב ע'י לחיצה בודדת ממסך פרטי לקוח תוך עדכון שדה 'אל' בדוא'ל עם דוא'ל של הלקוח.
- בעת ייצוא רשימת הלקוחות לקובץ אקסל, המערכת תייצא את כל הפרטים אשר בכרטסות הלקוחות ולא רק את הפרטים המופיעים ברשימה במסך.

שיפורים כלליים במערכת:
- האצת הכניסה לחברה ממסך רשימת חברות בעת עבודה ברשת.
- שילוב מנוע מסד נתונים מתקדם יותר אשר משפר את ביצועי המערכת.
- מסך פרמטרים - הכותרת התחתונה הוגדלה ל-80 תוים

סידור תקלות:
- דוח מכירות - לעיתים זוח זה הודיע על שגיאה - בעיה זו סודרה.

 


 תוכנה חשבונית - גרסה 1.0.27 הרכבה 5  
תאריך שיחרור: 25/09/2006

נוספה תמיכה בעוסק פטור:
- בעוסק פטור חשבונית עיסקה תשנה את יתרת כרטיס הלקוח
- ניתן לבצע קישור של קבלות מול חשבוניות עיסקה
- בעת הפקת מסמכים המערכת תרשום 'עוסק פטור' ולא 'עוסק מורשה'

נוסף דוח מכירות:
- המערכת מאפשרת להציג את המכירות שבוצעו בתיחום של תאריך ואפשרות לתיחום משנה עבור לקוח
- המערכת תסכום עבור כל פריט (כלומר פריט עם מק'ט הרשום ברשימת הפריטים של המערכת) אשר נמכר בתקופה הרצוייה
- הדו'ח וחם את המכירות ע'פ תאריך עם אפשרות לתיחום משנה ע'פ לקוח

נוסף מנגנון קישור פריטים:
- המערכת מאפשרת להציג את המסמכים שנותרו פתוחים עבור לאחר הפקתם (כלומר לא קושרו בעת ההפקה)
- המערכת מאפשרת לסגור חשבונית עיסקה באופן ידני תוך אפשרות רישום הערה על סיבת הסגירה
- המערכת מאפשרת לסגור חשבונית מס מול קבלות וחשבוניות שיכוי בצורה נוחה וידידותית

הפקת מסמך חדש:
- שונתה שיטת בחירת הלקוח.
בגרסה החדשה רשימת הלקוחות תוצג באופן מיידי במסך בעת המצאות בשדה 'שם הלקוח' ללא צורך בלחיצה על -F5
להוספת לקוח חדש יש ללחוץ על בעת המצאות בשדה 'שם הלקוח' - במקום F5 ולאחר מיכן F3 כמו שהיה עד היום

- שונתה שיטת בחירת הפריט.
בגרסה החדשה רשימת הפריטים תוצג באופן מיידי במסך בעת המצאות בשדה 'תאור הפריט' ללא צורך בלחיצה על -F5
ניתן לעדכן וכן להוסיף פריטים חדשים לרשימה תוך כדי הפקת המסמך.

- אפשרות להורדת סכום המע'מ בעת המצאות סשדה מחיר ליחידה ע'י לחיצה כפולה על השדה.

- תמיכה במטבע חוץ:
- מתן אפשרות קליטת שערי חליפין מאתר בנק ישראל או לסרוגין לעדכנו באופן ידני.
- המערכת זוכרת את שע'ח שהוגדר ביום מסויים למטבע מסויים.

הפקת קבלה:
- שמירת פרטי תקבול האחרונים של הלקוח (להקלה על ההקלדה בעת הפקת המסמך)
- בדיקה בזמן אמת מול אתר בנק ישראל, בעת רישום תקבול שיק, אם חשבון הלקוח הינו מוגבל או לא

פרטי לקוח:
- המערכת מאפשרת לאחסן את כתובת אינטרנט של אתר הלקוח.
- המערכת מאפשרת לגשת ע'י לחיצה בודדת ממסך פרטי לקוח לכתובת אינטרנט של אתר הלקוח שעודכן.

 


 תוכנה חשבונית - גרסה 1.0.27 הרכבה 4   
תאריך שיחרור: 07/08/2006

גרסה זו באה לתקן את הבעיות הבאות:
- בעת הפקת מסמך:
- במידה ואחד מהפרטים במסמך לא היה תקין המערכת דיווחה על שגיאה - נושא זה סודר
- בעת בחירת פריט ע'פ מק'ט המערכת הציגה פריט גם אם זה נמחק מהרשימה - נושא זה סודר

- בעת הוספת לקוח היו מקרים בהם המערכת דיווחה על בעיה - נושא זה סודר
- בעת שכפול מסמך מאוד ארוך המערכת בקשה את להזין את פרטי הלקוח טרם סיום שכפול המסמך במלואו - נושא זה סודר

 


 תוכנה חשבונית - גרסה 1.0.27 הרכבה 3   
תאריך שיחרור: 31/07/2006

נוספה אפשרות לייצא לאקסל את דווחים \ רשימות הבאות:
- רשימת לקוחות
- רשימת פריטים
- דווח מסמכים
- דווח תקבולים

מודול דוחות למדפסת
- נוספה אפשרות להגדיר את הכותרת התחתונה
- נוספה אשפרות להעלים את הקו העליון בכותרת העליונה של הדוח (עבור לקוחות שהלוגו שלהם עולה על הקו)
- השינויים הנ'ל מוגדרים באמצעות מסך פרמטרים

מסך רשימת פריטים
- בעת נסיון הוספת פריט כשלא קיים אף פריט ברשימה המערכת הודיעה שגיאה - הבעיה סודרה
בעת לחיצה על העמודה מצד ימין לרשימה מערכת הודיעה שגיאה - הבעיה סודרה


 תוכנה חשבונית - גרסה 1.0.27 הרכבה 2   
תאריך שיחרור: 23/07/2006

שינויים בעת הפקת מסמך:

שיפורים:
- בעת הפקת חשבונית מס קבלה בעת לחיצה על Enter בשדה סכום ההנחה המערכת תציג באופן אוטומטי את מסך התקבול
- בעת לחיצה על F5 או לחיצה כפולה על העכבר בעת המצאות בשדות מק'ט \ תאור, המערכת תציג את רשימת הפריטים המלאה.

סידור בעיות:
- בעת בחירת לקוח פרטי היה מוצג במסך רק שם המשפחה - סודר
- בעת מעבר בין השדות ב-Enter ברשימת הפריטים של החשבונית המערכת הייתה משמיע צליל שגיאה - סודר